D

data

O

optimizacija

I

imaginacija

T

transformacija

D

data

O

optimizacija

I

imaginacija

T

transformacija

 

Podaci

Od web analitike do napredne analitike i prediktivnih modela.

Naš analitički tim sa velikim iskustvom i vodećim industrijskim alatima ukršta i analizira podatke, kreira insajte koji su bitni za donošenje poslovnih odluka.
Naš cilj je da vaši podaci za vas i zarađuju.

 • Digital Checkup
 • Real time Next Best Action
 • Advanced Analytics & Predictive Modeling
 • Digital/Social CRM & Big Data
 • Digital Customer Intelligence
 • Database Modeling
 • Shopper Marketing

Podaci

Od web analitike do napredne analitike i prediktivnih modela.

Naš analitički tim sa velikim iskustvom i vodećim industrijskim alatima ukršta i analizira podatke, kreira insajte koji su bitni za donošenje poslovnih odluka.
Naš cilj je da vaši podaci za vas i zarađuju.

 • Digital Checkup
 • Real time Next Best Action
 • Advanced Analytics & Predictive Modeling
 • Digital/Social CRM & Big Data
 • Digital Customer Intelligence
 • Database Modeling
 • Shopper Marketing
 

Optimizacija

Popravljamo kvarove na akvizicionom levku, a marketing budžetima povećavamo efikasnost.

U svetu digitalnih metrika koje se još uvek razvijaju, umemo da odvojimo važne od nevažnih KPI-eva.

Interesuje nas šta vam donosi lidove, kako dolazi do prodaje i kako da se snizi trošak akvizicije novog klijenta.

 • UX, Design & Development
 • Social Media Strategy and Management
 • Internationalization
 • Omnichannel operation
 • Online store management
 • Social Care, Digital Reputation & Digital PR
 • Integrated Channel Planning
 • Media
 • Performance Marketing
 • SEM/SEO
 • Customer Experience Optimization

Optimizacija

Popravljamo kvarove na akvizicionom levku, a marketing budžetima povećavamo efikasnost.

U svetu digitalnih metrika koje se još uvek razvijaju, umemo da odvojimo važne od nevažnih KPI-eva.

Interesuje nas šta vam donosi lidove, kako dolazi do prodaje i kako da se snizi trošak akvizicije novog klijenta.

 • UX, Design & Development
 • Social Media Strategy and Management
 • Internationalization
 • Omnichannel operation
 • Online store management
 • Social Care, Digital Reputation & Digital PR
 • Integrated Channel Planning
 • Media
 • Performance Marketing
 • SEM/SEO
 • Customer Experience Optimization
 

Imaginacija

Kreativnost koja se računa.
Od kreativnih ideja do kreativnog pristupa tehnologiji.

Naše kampanje su promenile dva državana zakona (o finansijskim uslugama, o inkluziji).

Kontent koji proizvedemo, bez ikakvog plaćanja, vidi preko 500 000 ljudi.

Klijenti nas zovu kad treba da se zaustavi negativan trend u poslovanju. Prihvatamo ovakve izazove sa punom odgovornošću.

 • Cross channel campaigns
 • New Product and Service Design
 • Design & Content production
 • Creativity for Social Media
 • Video Creative & Production
 • User Interface design
 • Creativity & Brand Strategy
 • Content
 • Cross Channel Campaigns

Imaginacija

Kreativnost koja se računa.
Od kreativnih ideja do kreativnog pristupa tehnologiji.

Naše kampanje su promenile dva državana zakona (o finansijskim uslugama, o inkluziji).

Kontent koji proizvedemo, bez ikakvog plaćanja, vidi preko 500 000 ljudi.

Klijenti nas zovu kad treba da se zaustavi negativan trend u poslovanju. Prihvatamo ovakve izazove sa punom odgovornošću.

 • Cross channel campaigns
 • New Product and Service Design
 • Design & Content production
 • Creativity for Social Media
 • Video Creative & Production
 • User Interface design
 • Creativity & Brand Strategy
 • Content
 • Cross Channel Campaigns
 

Transformacija

Od uvođenja novih kanala prodaje do digitalne transformacije kompanija.

Naša e-commerce rešenja su diversifikovana: od ponuda za mala preduzeća do internacionalizacije online biznisa B2C i B2B.

UX i UI rešenja koja dupliraju online prodaju.

Kampanje online i offline koje transformišu ponašanje potrošača prema brendovima.

 • Omnichannel Strategy
 • Digital Organization
 • Digital_enabling Strategy
 • Innovation Gateway
 • eCommerce Full Potential
 • Digital Marketing Mix
 • Internet of Things
 • Portals
 • Apps
 • Websites, Web and Mobile App

Transformacija

Od uvođenja novih kanala prodaje do digitalne transformacije kompanija.

Naša e-commerce rešenja su diversifikovana: od ponuda za mala preduzeća do internacionalizacije online biznisa B2C i B2B.

UX i UI rešenja koja dupliraju online prodaju.

Kampanje online i offline koje transformišu ponašanje potrošača prema brendovima.

 • Omnichannel Strategy
 • Digital Organization
 • Digital_enabling Strategy
 • Innovation Gateway
 • eCommerce Full Potential
 • Digital Marketing Mix
 • Internet of Things
 • Portals
 • Apps
 • Websites, Web and Mobile App