Weber Saint Gobain

Weber majstorica

Z a d a t a k

Povećati kupovnu frekvenciju proizvoda iz Weber Saint Gobain premium segmenta.

I d e j a

Majstorica je nešto što samo najbolji u biznisu mogu da postignu. Stoga smo napravili mobilnu aplikaciju za unos kodova. Lako se koristi sa bilo kog gradilišta, prodavnica građevinskih materijala, informativna je i nagrađuje!
Mehanika: unesite kod sa svakog Weber premium paketa u aplikaciju.
Prikupiti bodove i dobiti nagrade.
Bonus: angažovali smo Inspektora Blažu, poznatog zabavljača, da komunicira benefite programa

R e z u l t a t

Radimo to i sledeće godine! Dakle, bilo je dobro!