V o l k s w a g e n

LNF Database marketing

Osnovni podaci o bazi podataka

Tehnologija je veoma povezana sa marketingom, a naši planeri koriste ovu vezu za dizajniranje efikasnijih puteva (niži troškovi nabavke) potencijalnim korisnicima ili potencijalnim klijentima. Bilo da su na mreži ili offline.

Uz otkrivanje novih „insight-a“, novih mogućnosti za prikupljanje podataka, precizniju segmentaciju, imaginativniji pristup direktnom marketingu, „database marketing“ predstavlja istinsku inovaciju na regionalnom tržištu.

Rezultat

9 PRODATIH AUTOMOBILA NA SVAKIH 100 POSLATIH PISAMA.

Osnovni podaci o bazi podataka

Tehnologija je veoma povezana sa marketingom, a naši planeri koriste ovu vezu za dizajniranje efikasnijih puteva (niži troškovi nabavke) potencijalnim korisnicima ili potencijalnim klijentima. Bilo da su na mreži ili offline.

Uz otkrivanje novih „insight-a“, novih mogućnosti za prikupljanje podataka, precizniju segmentaciju, imaginativniji pristup direktnom marketingu, „database marketing“ predstavlja istinsku inovaciju na regionalnom tržištu.

Rezultat

9 PRODATIH AUTOMOBILA NA SVAKIH 100 POSLATIH PISAMA.