TEOL

TEOL Rental

Kako generisati lidove za B2B kompaniju?

Z a d a t a k

TEOL PACKAGING SOLUTIONS je lansirao program za iznajmljivanje mašina. Umesto da kupe mašinu, srednja i veća preduzeća ne investiraju u opremu već samo u potrošni materijal.

Kako naći na internetu donosioce odluka?

R e š e nj e

Google -probali smo, dosta neprecizan

LinkedIn – mnogo bolji

Mikrotargeting pristup

Landing strana, in mail, kontent

R e z u l t a t

Duplirani rezultati u odnosu na dotadašnju praksu.