S o c i e t e G e n e r a l e

Pinokio

Ko laže, veliki mu nos.

B r i f

Ponekad, brige kvare čak i najbolje trenutke našeg života.

Skoro uvek možemo kriviti novac za to. Ili, pre svega, nedostatak novca koji bi život učinio onakvim kakvim ga mi želimo.

I d e j a

Naša ideja je ASINHRONIZACIJA

U isto vreme predstavljamo dva ambivalentna osećanja: radost i zabrinutost. Naši likovi pokazuju veliku sreću kroz svoju glumu, ali reči koje oni kažu su potpuno suprotne onome što pokazuje slika. Emocionalni nesklad koji se pojavljuje kada želje i mogućnosti nisu usklađene, prikazan je u integrisanoj kampanji koja uključuje: TV, veb, štampu i BTL.

R e z u l t a t

Za odlične rezultate, molimo sačekajte dok se ova kampanja isplati.