S o c i e t e G e n e r a l e

Iskreno

Kako je korporativna banka postala banke za obične ljude?

B r i f

U vreme finansijske krize ljudi nisu bili sigurni u pravičnosti bankarskog poslovanja.

Želeli su istinsku podršku, a ne prodaju rizičnih proizvoda. Nedostajala je polovina informacija.

I d e j a

Banka koja se slaže sa uvrženim mišljenjem da tretman klijenata finansijskih usluga nije fer i korektan, bez fotografija koje obmanjuju klijente banke, može biti pobednik, naročito ako potpiše svaku komunikaciju sa „Iskreno vaša, Societe Generale“.

Pokrenuta je široka kampanja, kako bi se klijenti identifikovali sa porukama, kao što je: „0 na bilbordu, ne znači da ne plaćate ništa, pazite – mala slova sakrivaju velike brojeve, mi nismo fiktivni karakteri, tako da mi ne nudimo fiktivne termine za kredite“. Kampanja je sprovedena kroz mnoge kanale i na višestrukim mestima kontakta sa kupcima.

R e z u l t a t

Societe Generale, prva međunarodna banka u Srbiji, prepoznata je kao jedna od vodećih banaka koja se uzima u obzir prilikom kupovine finansijskih usluga.

Parametri imidža banke, kao što su verodostojnost, iskrenost i inovativnost, bili su porasli. Dobili smo nagradu.