S o c i e t e G e n e r a l e

Moon Landing

B r i f

Inovacije u bankarskom sektoru su prilično retke, posebno u Srbiji. Societe Generale banka je u potpunosti nadograđivala postojeće usluge elektronskog bankarstva, ali je na putu napravila nekoliko revolucionarnih promena.

Sa novom Societe Generale platformom za elektronsko bankarstvo, korisnici mogu dobiti gotovinski kredit bez dolaska u samu banku. Mogu da razgovaraju putem video chat-a sa bankarima online, čak i nakon radnog vremena svake filijale.
Ogromne prednosti ove platforme za elektronsko bankarstvo predstavljaju dokaz da je banka Societe Generale izvan običnog, čak i u regionu, i da ova velika inovacija zaslužuje zaista inovativno lansiranje. Upravo smo to uradili.

I d e j a

Imati nešto novo kao što Societe Generale ima u obliku nove platforme za elektronsko bankarstvo, jednako je revoluciji u bankarskoj industriji.

Podsećamo na sletanje prvog čoveka na Mesec koristeći reči Nila Armstronga i povezali smo ga sa bankom. Ideja je u tome što pripremamo publiku za veliki događaj!
Kombinovali smo Ljubinu viziju i iskustvo sa novom platformom za elektronsko bankarstvo sa delom realnosti Popovića. Pokazujući sve prednosti platforme, još uvek ostajemo u „sitcom“ okruženju.

R e z u l t a t

Svaka revolucija ima svoj pravac i brzinu. Ova je upravo počela.

I ako, nekim spletom okolnosti, niste klijent Societe Generale banke, spremite se, jer uskoro ćete želeti da postanete.