N I S

Tamo gde i ti

B r i f

Stara komunikacijska strategija nije mogla da posluži novom razvoju poslovanja i promenama koje su nastale nakon kupovine od strane Gazprom Nefta.

Kako zadržati najbolje od NIS PETROL-a i istovremeno dati novu ideju? Nacionalni brend sa najvećom mrežom benzinskih pumpi je uvek tu kada nam je potreban. To je bila naša polazna tačka.
Napisana je kompletna nova strategija komunikacije za brend NIS Petrol i potvrđena relevantnim istraživanjima.

I d e j a

Da bismo dodali neku inovaciju tradicionalnom nacionalnom brendu, koristili smo alatke za internet pretragu kao kreativni mehanizam koji pokazuje da je i u modernim vremenima, fin „domaći“ način komunikacije i dalje važan bez obzira gde se nalaziš.

Za kampanju su pripremljeni kompletna kreativna i digitalna rešenja.

R e z u l t a t

Kampanja je postigla odlične rezultate na testiranjima. Logično, to je pomoglo NIS Petrolu da pojača svoje prisustvo na tržištu!