Audi

Audicija.rs

Kako prodati vozila u vrednosti od 500.000 evra sa uloženih 5.000 evra?

B r i f

Audi je statusni simbol u Srbiji. Ne samo automobil.

Pomaganje ljudima da poseduju Audi je kao da im pomognete da naprave korak u svom životu i karijeri. Audi pravi razliku u premium segmentu automobila sa velikim limitiranim ponudama za Audi A3 i Audi K2.

I d e j a

Želeli smo da povećamo percepciju o pristupačnosti. Dakle, napravili smo platformu za elektronsku trgovinu gde se svaki automobil može pažljivo pogledati, svaki ima svoju cenu. Svi su spremni za vožnju. Posetioci su prešli 95% potrošačkog puta na sajtu i rezervisali svoje modele.

R e z u l t a t

Za dve nedelje Audi je prodao planiranu količinu vozila. ROI je bio fantastičan jer su troškovi bili samo proizvodnja platfrome i ograničena kupovina digitalnih medija zasnovana na pažljivoj ciljnoj selekciji.