Kreativa New Formula je sada element Alkemy-a

Ako tražite agenciju koja je 100% orijentisana na rast. Kao i na inovacije koje će biti neophodne za budući rast. Nakon gotovo 20 godina nezavisnog poslovanja na regionalnom tržištu, Kreativa New Formula je danas element grupe ALKEMY DIGITAL ENABLER, jedne od najbrže rastućih kompanija za digitalni marketing i transformaciju u Evropi.

Naša misija je da pomognemo klijentima iz različitih industrija da dostignu svoj pun potencijal rasta u vremenu transformacije koju nam donosi digitalna tehnologija. Pomažemo kompanijama da redefinišu strategiju, upotpune i unaprede proizvode i usluge, te da pronađu najefikasniji komunikacioni miks u skladu sa novim prodajnim kanalima i novim ponašanjem potrošača.

Tri stvari o nama

HIBRIDNA PRIRODA

Balansiran spoj inženjerstva, kreativne energije i smisla za biznis. To je naša hibridna priroda!

Projekti na kojima radimo su namenjeni omnikanalnom svetu.

Nema linije između digitalnog i nedigitalnog dela tima.

Sve industrije su nam jednako drage.

EPIC KULTURA

EXCELLENCE (IZVRSNOST) – sve što radimo dobro izučimo i koncentrišemo se na detalje: bilo da su u pitanju podaci ili krafting kreativnog rešenja.

PASSION (STRAST) – palimo se na svoj posao, ponosni smo kad doprinosimo rastu i napravimo razliku.

INNOVATION (INOVATIVNOST) – to je DNK, mi smo firma sa novom formulom pa i danas u našem portfoliju postoje usluge kojih u drugim agencijama nema.

CONCRETENESS (KONKRETNOST) – orijentisani smo na performans i rezultate. Pratimo KPI-eve za svaki posao koji radimo.

MARKETING EKSPERTIZA

Verujemo da je marketing nauka, a sa svakodnevnom produkcijom ogromne količine podataka koja nam govori o stvarnom potrošačkom ponašanju, prilično precizno se mogu predvideti različiti poslovni scenariji.

Ideacija i kreativna izvrsnost su deo koji omogućava diferencijaciju koja je neophodna u svetu u kojem su proizvodi dostigli približan nivo kvaliteta.

W

Puno radova je ispred Vas

S

Servisi za bolju budućnost