Uslovi učešća u EPIC Serbia projektu

  1. Pravo učešća u projektu imaju firme koje su registrovane kao pravna lica na teritoriji Srbije.
  2. Pravno lice ne sme da bude starije od 5 (pet) godina.
  3. Isto pravno lice može se prijaviti samo jednom.
  4. Samo ako ispunite sva polja u formularu stičete pravo učešća.
  5. Agencija Kreativa New Formula (u daljem tekstu KNF) ima diskreciono pravo da izabere bilo koju od prijavljenih kompanija da za nju izvrši usluge u okviru projekta EPIC Serbia.
  6. Agencija KNF zadržava sva prava da samostalno proceni kvantitet i vrstu usluga koje će pružiti učesniku projekta.
  7. Za učesnika u projektu EPIC Serbia, sve agencijske usluge, u okviru projekta, su besplatne.
  8. Nakon dostavljenog rešenja agencija nema nikakve obaveze niti snosi odgovornost za dalju upotrebu datih rešenja.